Не е лесно издаването на разрешение за продължително пребиваване в България на рускоезични граждани от държави извън ЕС

Не е лесно и не е евтино издаването на разрешение за продължително пребиваване в България на рускоезични граждани от държави, които не влизат в ЕС, според Александър Анисимов, председател на Управителния съвет на Асоциацията на рускоезичните собственици на недвижими имоти в Република България “Альоша”.
В интервю за Агенция „Фокус” той заяви, че за рускоезични граждани от Германия, Латвия, Литва, Естония няма проблеми за получаване на разрешение за продължително и постоянно пребиваване в България.
Законодателството на България позволява да се получи разрешение за продължително пребиваване на няколко основания, едното от тях преди беше осъществяването на малки инвестиции в България. За всяко основание се иска подготовка на официални книжа, които се събират в страната на гражданството на кандидата за разрешение за продължително пребиваване и се подават в посолството на България в съответната страна. Като правило, без адвокат не е възможно правилно да се подготвят всички документи за получаване на виза Д. След предаването на документите в Посолството в течение на 45 дни кандидатът очаква решение за предоставяне на виза Д за влизане в България с право в продължение на 6 месеца за поване на заявление за предоставяне на разрешение за продължително пребиваване, което се заплаща допълнително. Разрешение за продължително пребиваване в България дават органите на вътрешните работи на България. Такова разрешение дава възможност на чужденеца за половин – до една година пребиваване в България, обясни той.
Във връзка с готвени промени в „Закона за чужденците в РБ”, се поставя под въпрос статусът на руските граждани –малки инвеститори, живеещи в България по разрешението за продължително пребиваване в България. Според този закон е отменен чл.24, ал.1, т.11 от Закона за чужденците в РБ, който предвиждаше предоставянето на право за получаване на разрешение за продължително пребиваване в България на малките инвеститори – чужди граждани.
По такъв начин, промяната на основанието за получаване на разрешение за продължително пребиваване ще доведе до това, че на дребните инвеститори ще им се наложи отново да изминават целия този път, ако не премислят продължаването на своя бизнес в България. Промените в закона въвеждат нова категория – продължително пребиваване. Засега не е ясно използването и правата на този статут, неговото място в системата на целия Закон за чужденците и неговото съответствие на практиката на останалите страни от ЕС. Надяваме се, че разясненията към закона ще позволят да се получат отговори на тези въпроси, каза Анисимов.
http://www.focus-news.ne