СЪДЕБНО И АРБИТРАЖНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Нашата помощ включва:
 • Търговски спорове във всички сектори
 • Административни обжалвания
 • Конкурентни спорове
 • Възстановяване на задължения
 • Финансови услуги
 • Глобална търговия и конкуренция
 • Спорове в областта на интелектуалната собственост
 • Международен арбитраж
 • Анализ на правния риск
 • Международно публично право
 • Административни обжалвания