АВТОРСКО ПРАВО
Нашите услуги включват:

•Правна помощ при прехвърляне на авторски права;
•Извършване на експертиза на правни и счетоводни документи, касаещи използването на обекти на интелектуална собственост;
•Правна помощ при юридическото оформяне на правата на автора.