НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Недвижими имоти

Нашата помощ включва:
  • Продажби и придобивания
  • Договори за наем
  • Имущество в публичния сектор
  • Ипотеки
  • Съставяне на договори
  • Структуриране на данъчно ефективно недвижимо имущество за инвеститори и корпоративни наематели
  • Инвестиции
  • Финансиране в областта на недвижимите имоти
  • Зониране и планиране
  • Корпоративни и тръстови структури