Правно обслужване, основано на почасово заплащане

Правно обслужване, основано на почасово заплащане – представлява осигуряване на правна помощ на базата на почасово заплащане за времето, през което кантора „Темида” Ви предоставя услугите си и работи по Вашия казус. Подобна форма на заплащане е гъвкава и удобна за клиенти, които прибягват до услугите на кантората по определен казус, за който е трудно да се прецени обемът на предстоящата работа.