Абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване – представлява постоянно и системно обслужване на юридическите проблеми, които са възникнали за клиента по време на абонамента. През този период от време, кантора „Темида” Ви осигурява правна помощ под формата на устни и писмени консултации, изготвяне на договори, молби, заявления, набавяне на документи от органите на държавната и общинска администрация, участие в преговори и др. Абонаментната такса се договаря между страните, като се взема предвид както реалния, така и предполагаемия обем работа. Абонаментното обслужване е подходящо за корпоративни клиенти, тъй като спестява необходимостта от създаване на собствен правен отдел.