Услуги

Адвокатско дружество ”Шопова, Карагеоргиева - Мострова & Димитров” 

За удобство на нашите клиенти предлагаме възможност за избор на формите на плащане. Предлагаме на Вашето внимание различни варианти, които са представени на сайта на адвокатското дружество.