Правно обслужване, основано на почасово заплащане
Правната помощ може да се осъществява на базата на почасово заплащане на времето, за което нашата кантора Ви предоставя услугите на своите специалисти.
Тази форма на обслужване е удобна и подходяща за онези наши клиенти, които прибягват към услугите ни по повод определен проект, за който е трудно да се прецени обемът на предстоящата работа. Нашето заплащане е 60 евро за един астрономически час.