Адвокат Златомира Карагеоргиева-Мострова

Образователно-квалификационна степен: 
Магистър, специалност право.

Професионален опит
От август 1995г. До август1999г.-съдебен кандидат в Окръжен съд Бургас
От септември1996 г. до декември 1999г. – юрисконсулт „Слънчев бряг”АД
От декември 1999 г. – адвокат Адвокатска колегия Бургас, съдружник в АДВОКАТСКА КАНТОРА „ШОПОВА&КАРАГЕОРГИЕВА-МОСТРОВА”

От март 2009г. съдружник в Адвокатско дружество "„ШОПОВА&КАРАГЕОРГИЕВА-МОСТРОВА, ДИМИТРОВ”

Чужди езици 
английски и руски

Области с практически опит 
Недвижими имоти, Дружествено право и търговски договори, Защита на конкуренцията, Защита на потребителите, Приватизация и чужди инвестиции, Съдебно представителство и арбитраж, Сливания и придобивания, Разработване и финансиране на проекти

Публикации:
- Преференции за инвестиции от първи клас,
- Европейците вече ще могат да купуват земя в България