Адвокат Живко Димитров

Образователно-квалификационна степен: 
Магистър, специалност право.

Професионален опит:
От януари 2007г. до април 2007г.-съдебен кандидат в Окръжен съд Бургас
От септември 2007 г.– адвокат Адвокатска колегия Бургас, адвокат

От март 2009г.  съдружник в АДВОКАТСКА ДРУЖЕСТВО „ШОПОВА&КАРАГЕОРГИЕВА-МОСТРОВА, ДИМИТРОВ"

Чужди езици 
Английски език

Области с практически опит 
Недвижими имоти и строителство, Дружествено право и търговски договори, Защита на потребителите, Енергийни източници и природни ресурси, Съдебно представителство и арбитраж.