Адвокат Мирослава Шопова

Образователно-квалификационна степен:
Магистър, специалност право. 
 
Професионален опит:
От август 1995г. До август1999г.-съдебен кандидат в Окръжен съд Бургас
От септември1996 г. до декември 1999г. – юрисконсулт „Слънчев бряг”АД
От декември 1999 г. – адвокат Адвокатска колегия Бургас, съдружник в АДВОКАТСКА КАНТОРА „ШОПОВА & КАРАГЕОРГИЕВА - МОСТРОВА”

От март 2009г. съдружник в Адвокатско дружество " „ШОПОВА & КАРАГЕОРГИЕВА - МОСТРОВА,ДИМИТРОВ”
 
Чужди езици: английски и руски 
 
Области с практически опит
 Недвижими имоти, Административно право, Дружествено право и търговски договори, Защита на потребителите, Съдебно представителство и арбитраж, Сливания и придобивания, Телекомуникации, Медии и Интернет
 
Публикации
 - Практически въпроси, свързани с приложението на Закона за концесиите
- Законът за туризма – важна стъпка към либерализирането на туристическия пазар в България