KAK Web Development

- KAK Development се занимава с уеб дизайн от 1998 година. Ние имаме сериозен опит както на Българския, така и на чуждия пазар.
- Екипът ни има голям опит в разработване на приложен софтуер. Нашата нова линия на разработка на приложения е изцяло базирана на виждането ни, че софуерните решения в близко бъдеще ще бъдат базирани изцяло на Интернет (web) технологии.
- Екипът на KAK Development е специализиран в разработката на Интернет маркетинг стратегии, уеб базирани решения и корпоративни уебсайтове.
KAK Development е дружество със 100% частно българско участие, като компанията се обслужва правно Адвокатска кантора "Шопова & Карагеоргиева-Мострова".
Адвокатите винаги предоставят издържани правни консултации в съответствие с действащото законодателство, с необходимата конкретика и професионализъм. Дори при спешна нужда от съдействие винаги са на разположение, откликват на потребностите ни и отговарят на въпросите ни. При възникнали проблеми винаги се отделя необходимото време, за да бъде обмислен най-добрият подход в конкретната ситуация. 
В ежедневната комуникация срещаме единствено отзивчивост, коректност и съдействие по всяко време. Ето защо с убеденост препоръчваме услугите на Адвокатска кантора "Шопова & Карагеоргиева-Мострова".


СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА
KAK Development
http://www.development-bg.com/