Изпълнение на еднократни поръчения с фиксирано заплащане
Дадената форма на правна помощ се прилага главно при изпълнение на еднократни услуги (консултации, съставяне на правни анализи и заключения), чиито обем може да бъде предвиден от страните с определена степен на точност.
Подобна форма на практика се оказва много удачна за онези наши клиенти, които тепърва започват да ползват нашите услуги и, бъдете уверени, разходите им не надхвърлят рамките на планираният бюджет. Фиксираното заплащане може да се прилага и при определени от страните финансови условия за участие на адвокат в съдебен (граждански, арбитражен, наказателен) процес, както и при представляване интересите на клиента в данъчни спорове.