Деян Йотов - Сътрудник

Професионална квалификация 
От 2004 г.до студент по право  Бургаски Свободен Университет

Чужди езици 
английски и руски