Дария Клинкова - Юрист

Образователно-квалификационна степен: 
Магистър, специалност право. 

Чужди езици 
английски и руски

Области с практически опит
Административно право, Обществени поръчки, Ценни книжа и капиталови пазари