СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД, К.К.СЛЪНЧЕВ БРЯГ, БЪЛГАРИЯ

До Адвокатска кантора ”Шопова&Карагеоргиева-Мострова”
Уважаема г-жо Каргеоргиева-Мострова,Уважаема г-це Шопова,
Работим с Вас и Вашата Кантора от 10 години. Това е повод да Ви благодарим за превъзходната работа, която вършите за „Слънчев бряг”АД. Вие работитe професионално за най-големият туристически комплекс в България и на Балканският полуостров:
• при продажбата на терени за изграждането на хотели, ресторанти, развлекателни обекти и т.н.,
• в строително-ремонтните работи,
• при разрешаването на всички правни въпроси,
• при набавянето на разрешителни  и лицензи на Слънчев бряг във връзка с основната му дейност
• при решаването на трудните правни аспекти на въпросите, свързани с приватизацията на компанията
• при решаването на проблеми от трудово-правен аспект;
• успешно решаване на правни спорове относно сделки с недвижими имоти и цялостното им обслужване
От мое име и от името на нашите служители и сътрудници от „Слънчев бряг”АД Ви благодарим за непрестанните усилия и за ефективните правни консултации и съпричастие при решаване на всички възникващи проблеми.
Настоящото да Ви послужи като препоръка пред бъдещите Ви български и европейски клиенти и партньори.
МАЛИНА СТРАТИЕВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
Август 2007